section_banner

Kríže pomníkov

názov:
Krížik klasický
kód:
K01-5-22
rozmery (cm):
20,5 x 8
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik ďatelinový
kód:
K03-0-20
rozmery (cm):
20,5 x 13
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik kruhový s korpusom
kód:
05a1
rozmery (cm):
30 x 13
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik kruhový s korpusom
kód:
05a3
rozmery (cm):
30 x 13
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik kruhový s korpusom
kód:
05b1
rozmery (cm):
36 x 15
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik kruhový s korpusom
kód:
05b3
rozmery (cm):
36 x 15
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik kruhový s drážkou
kód:
05c1
rozmery (cm):
30 x 13
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik kruhový s drážkou
kód:
05c3
rozmery (cm):
30 x 13
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik kruhový s drážkou
kód:
05d1
rozmery (cm):
36 x 15
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik kruhový s drážkou
kód:
05d3
rozmery (cm):
36 x 15
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-0-22
rozmery (cm):
20,5 x 8
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik klasický s korpusom
kód:
K01-0-30a
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik klasický s ružou
kód:
K01-0-30b
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-1-22
rozmery (cm):
20,5 x 8
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-1-30
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik klasický s korpusom
kód:
K01-1-30a
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik klasický s ružou
kód:
K01-1-30b
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-3-22
rozmery (cm):
20,5 x 8
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-3-30
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik klasický s korpusom
kód:
K01-3-30a
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik klasický s ružou
kód:
K01-3-30b
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-4-22
rozmery (cm):
20,5 x 8
povrchová úprava:
brúsený nerez
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-4-30
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
brúsený nerez
názov:
Krížik klasický
kód:
K01-5-30
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik klasický s korpusom
kód:
K01-5-30a
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik klasický s ružou
kód:
K01-5-30b
rozmery (cm):
29,5 x 11,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-0-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-0-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-0-25
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-0-25a
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-0-25b
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-0-30
rozmery (cm):
30 x 15
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-0-36
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-0-36a
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-0-36b
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-1-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-1-25
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-1-25a
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-1-25b
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-1-30
rozmery (cm):
30 x 15
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-1-36
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-1-36a
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-1-36b
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-3-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-3-25
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-3-25a
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-3-25b
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-3-36
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-3-36a
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-3-36b
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-4-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
brúsený nerez
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-5-13
rozmery (cm):
13 x 6,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-5-25
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-5-25a
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-5-25b
rozmery (cm):
25 x 12,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-5-30a
rozmery (cm):
30 x 15
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý
kód:
K02-5-36
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý s korpusom
kód:
K02-5-36a
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik tvarovaný plochý s ružou
kód:
K02-5-36b
rozmery (cm):
36 x 18
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik ďatelinový
kód:
K03-1-20
rozmery (cm):
20,5 x 13
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik ďatelinový
kód:
K03-3-20
rozmery (cm):
20,5 x 13
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik ďatelinový
kód:
K03-5-20
rozmery (cm):
20,5 x 13
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik romano
kód:
K06-0-18
rozmery (cm):
18 x 8
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik romano
kód:
K06-0-30
rozmery (cm):
30 x 11,5
povrchová úprava:
leštený nerez
názov:
Krížik romano
kód:
K06-1-18
rozmery (cm):
18 x 8
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik romano
kód:
K06-1-30
rozmery (cm):
30 x 11,5
povrchová úprava:
zlato
názov:
Krížik romano
kód:
K06-3-18
rozmery (cm):
18 x 8
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik romano
kód:
K06-3-30
rozmery (cm):
30 x 11,5
povrchová úprava:
čierne zlato
názov:
Krížik romano
kód:
K06-5-18
rozmery (cm):
18 x 8
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik romano
kód:
K06-5-30
rozmery (cm):
30 x 11,5
povrchová úprava:
bronz
názov:
Krížik romano s korpusom
kód:
K06-5-30a
rozmery (cm):
30 x 11,5
povrchová úprava:
bronz