Banner so slajdami na uvodnej stranke

  • img:

Obsah-uvod-top

O nás

Kamenárstvo Grandix s.r.o. bolo založené v roku 2012 s tradíciou od roku 2004 počas svojho pôsobenia na trhu získalo mnoho cenných a praktických skúseností. Našim zákazníkom ponúkame kuchynské a kúpeľňové pracovné dosky, schody, obklady krbov, parapety a samozrejme pomníky a náhrobné kamene.

U Nás nájdete partnera, ktorý Vás prevedie touto cestou s porozumením a  citom ... Pri tvorbe návrhu prihliadame na osobnosť, ktorej chcete vyjadriť svoju úctu a  vďaku. Pracujeme s  vedomím, že vytvárame unikátne, viacgeneračné dielo, ktoré bude dôstojnou a trvalou pamiatkou na Vašich najbližších.

 

Ako postupovať

 

Zaujali sme Vás ?

Navštívte alebo kontaktujte nás. Nič neriskujete – nič neplatíte – získate mnoho dôležitých a potrebných informácií. Pri návšteve si môžete prezrieť vystavené exponáty a vzorky žuly či doplnky v reálnom prevedení a farbe.

Rozhodli ste sa pre spoluprácu s nami?

ďalší postup. Vždy sa v ňom riadime našim základným pravidlom :

radíme – doporučujeme – ponúkame – ale v žiadnom prípade nevnucujeme naše predstavy.

Spracujeme návrh, ktorý zohľadní estetické, svetelné a výsadbové podmienky prostredia, kde sa hrobové miesto nachádza. Osobne obhliadneme a zameráme   miesto realizácie. Navrhneme ideálne riešenie, prepracované do všetkých detailov. 

Oboznámime Vás s postupom a časovým rozvrhom prác, podrobne vysvetlíme montážno - technologický postup.

Objednávku vypracujeme tak, že je pre klienta prehľadná a zrozumiteľná. Obsahuje všetky detaily návrhu, súčasťou je nacenenie dohodnutých prác, potvrdené vzájomnou dohodou. Dohodnutá cena je konečná, bez ďaľších skrytých poplatkov. Záväznú objednávku /v prípade potreby/ napíšeme aj v mieste Vášho bydliska.

Miesto realizácie si pripravíme sami, zhotovíme kvalitný železobetónový základ. 

 

Namontujeme všetky požadované súčasti, odvezieme prebytočnú zeminu alebo sutinu.